Kontakt

Adres:

ul. Okulickiego 33,

Stalowa Wola

Telefon:

797 594 713

Godziny otwarcia:

Poniedziałek - Piątek: 6:00 - 17:00

Sobota: 6:00 - 13:00

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Wpisywane tu przez Panią / Pana dane osobowe używane są do kontaktu, w związku ze złożonym tu przez Panią / Pana zapytaniem lub sugestią. Administratorem tych danych jest „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców, Dmowskiego 10, 37-450 Stalowa Wola.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich udostępnienie jest niezbędne do korzystania z formularza kontaktowego.
3. Powodem przetwarzania powyżej wskazanych danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora [art. 6. ust. 1. lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…), tzw. RODO].
4. Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) w celu udzielenia Pani / Panu odpowiedzi.
5. Pani / Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do obsłużenia Państwa sprawy lub przez czas niezbędny do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego.
6. Ma Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
7. Ma Pani / Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie), jeśli uzna Pani / Pan, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
8. W kwestii danych osobowych można kontaktować się z Administratorem w jego siedzibie, znajdującej się pod adresem: „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców, Dmowskiego 10, 37-450 Stalowa Wola; przy użyciu niniejszego formularza kontaktowego, a także za pomocą adresu mailowego iod@spolem-pss.pl